Welkom

drs. J.C. van Schaik studeerde Franse Taal en Letterkunde (VU Amsterdam). Hij was werkzaam
als docent Frans in het voortgezet onderwijs en was jarenlang verantwoordelijk voor de
opleidingen Frans M.O. in oost Nederland.
In de jaren 70 begon hij met het uitgeven in eigen beheer van vertaalboeken Frans voor
universiteiten en hogescholen (les éditions Saint-Lazare bv). Kort daarna werd hij door Wolters-
Noordhoff gevraagd het fonds Frans uit te breiden. Uitgeverij Bosch en Keuning vroeg hem eind
jaren tachtig hetzelfde te doen.
Van de opbrengst van de verkoop van de boeken legde van Schaik een schilderijen verzameling
aan. Al vele jaren is hij deelnemer/exposant op Pan Amsterdam.
Een deel van zijn collectie is te zien op deze site. Via onderstaande contactgegevens kunt u om
nadere informatie vragen.

Contact opnemen